Vakgebieden

  Beheer, Vakgebieden Geen reacties

In EduMaps kunt u een domein opsplitsen in meerdere vakgebieden. Op die manier werkt u in het groepsplan aan een onderdeel van dat domein. Als voorbeeld het domein Rekenen. Dit kan onderverdeeld worden in Cijfers en Getallen, Geldrekenen, Meten van tijd, Rekenmachine etc.

Een vakgebied is altijd gekoppeld aan een domein. Aan ieder vakgebied dienen één of meerdere competenties gekoppeld te zijn.

Klik op een Vakgebied. EduMaps toont nu in welke EduMaps dit domein voorkomt, ongeacht of deze EduMap actief is of niet. Indien u op de betreffende EduMap klikt ziet u of er een koppeling is.

Klik op de knop Koppelen en u ziet welke competenties er gekoppeld zijn. U kunt een competentie alleen koppelen indien deze nog niet aan een ander vakgebied/domein/pakket is gekoppeld. U kunt een competentie slechts aan één vakgebied koppelen!