Medewerker heractiveren

  Activeren, Algemeen, Medewerkers Geen reacties

U kunt een medewerker een nieuwe activatielink toesturen. Hiervoor gaat u naar: Beheer – Medewerkers – klik op de medewerker en klik op de knop Opnieuw activeren. De medewerker ontvangt nu een nieuwe activatielink.

Een medewerker dient altijd één of meerdere rollen te hebben.