Edex, wijziging naam leerling, klas óf medewerker middels Edex

  Groepen, Importeren, Leerlingen, Medewerkers Geen reacties

Indien u in uw LAS de naam van de leerling heeft aangepast of nieuwe leerlingen heeft, dan kunt u deze aanpassing middels een Edex doorvoeren in EduMaps.
Op het moment dat u de Edex gaat importeren krijgt u eerst een suggestieoverzicht te zien.

In de meest linker kolom ziet u of er een koppeling gemaakt kan worden. De eerste regel geeft de informatie uit de Edex aan. De tweede regel geeft de informatie uit EduMaps aan. Indien een klas, een leerling óf een medewerker niet automatisch gekoppeld wordt, dan kunt u de juiste klas, leerling óf medewerker zoeken en selecteren.

Let wel: de peildatum die u in de Edex meegeeft wordt de ingangsdatum van de toe te voegen leerling in de betreffende groep/klas. Ongeacht wat de ingangsdatum in uw LAS is. Voorbeeld: In uw LAS is de ingangsdatum 1-8. U maakt een Edex met peildatum 6-8. Na de Edex import heeft de leerling een ingangsdatum van 6-8. Dit betekent dat de leerling de eerste 5 dagen van het schooljaar op inactief staat. Dit kan consequenties hebben voor het aanmaken van een Groepslan.

Uiteraard kunt u de aanpassing ook handmatig toepassen bij Leerling – Klas of Medewerkers. Indien u gebruik maakt van een Edex let dan goed op bovenstaande beschrijving.