Leerling, ik zie niet alle gegevens van de leerling, dubbele leerling

  Administratie, Importeren, Leerlingen Geen reacties

Mogelijk staat de leerling dubbel in EduMaps. Dit kunt u controleren door:
Administratie – Leerlingen – selecteer alle leerlingen en zoek op een gedeelte van de naam. Ziet u de leerling meerdere keren voorkomen?

Zo ja, dan is de leerling mogelijk met een Edex import meegekomen en niet gekoppeld geraakt aan de juiste al bestaande leerling in EduMaps. Mogelijk is de naam of geboortedatum eerder in uw LAS aangepast.

Voordat u een Edex doorvoert krijgt u altijd een suggestie overzicht. Hier krijgt u de gelegenheid de leerling te koppelen of juist te ontkoppelen.

Het kan zijn dat de leerling handmatig is opgevoerd waarbij de leerling anders is geschreven dan in uw LAS of een andere geboortedatum heeft.

U kunt dit oplossen door de dubbele leerling samen te voegen. Deze functionaliteit wordt nog toegevoegd aan EduMaps. Advies om tot die tijd een kenmerk aan de leerling toe te voegen (bijv 1 of 2 of OUD), zodat u en uw collega’s ze uit elkaar kunt houden.