EduMap, het activeren van een EduMap

  EduMaps Geen reacties


Kies de gewenste EduMap uit de EduMap Store. Zodra alle stappen zijn doorlopen, ziet u de EduMap staan bij Beheer – EduMaps. Op dat moment is de EduMap voor uw organisatie beschikbaar.

Kijk via Beheer – EduMaps welke domeinen er zijn en welke jullie willen gaan gebruiken. In dit voorbeeld is dat Communicatie.


Vakgebieden: Ga nu naar Vakgebieden (Beheer – Vakgebieden) en zoek het domein bij het tabblad Hoofdvakgebieden. Let wel de naam hoeft niet overeen te komen. Het domein Communicatie kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan het Hoofdvakgebied Mondelinge taal (en Rekenen aan Wiskunde etc).
Komt het hoofdvakgebied of het vakgebied nog niet voor dan kunt u een nieuwe aanmaken.
In dit voorbeeld voegen we het vakgebied Communicatie toe aan het bestaande hoofdvakgebied Mondelinge taal.


Ga nu naar het tabblad Hoofdvakgebieden en zoek Mondelinge taal.


Klik op het koppelteken en maak nu de koppeling met de gekozen EduMap én het domein.


Daarna gaat u weer naar het tabblad Vakgebieden en zoekt u op communicatie.
Klik bij de betreffende EduMap op het koppelteken, selecteer de betreffende EduMap en zet een vinkje bij het juiste domein.

De EduMap is nu klaar voor gebruik.


Voorbeeld:
Hoofdvakgebied Mondelinge Taal: hierop schaal je in op het Opp (ontwikkelingsperspectief).
Vakgebied Communicatie: voor ieder vakgebied kun je een apart groepsplan maken.

Maak je een groepsplan aan voor Communicatie obv het Opp dan kijkt EduMaps naar de Mondelinge taal. Doe je dit obv de EduMap planning of beheersing dan kijkt EduMaps naar Communicatie.

Wanneer u gebruik wilt maken van een nieuwe EduMap dan kunt u dit doen aan het begin van een nieuwe periode óf aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Voor de leerlingen die gebruik gaan maken van deze nieuwe EduMap dient u de Opp’s opnieuw in te schalen.