Het invullen van de ontwikkelingslijnen. Het evalueren via de Monitor

  Monitor, Onderwijs Geen reacties

In de Monitor is de blauwe lijn de leeftijdslijn van de leerling.
De rode lijn staat voor de onderwijsleeftijd. De laatste twee fasen van de rode lijn komen volgens de leeftijd van de leerling in het huidige schooljaar aan bod.

Door op een fase te klikken kunt u de lijn invullen. De 1e drie blokjes kleuren oranje. Zodra u alle vier blokjes kleurt worden ze groen.

Voor de EduMap OVM geldt het volgende:
Het eerste hokje kleurt oranje indien er 25% of meer behaald is.
Het tweede hokje kleurt oranje indien er 50% of meer behaald is.
Het derde hokje kleurt oranje indien 75% of meer behaald is. Alle hokjes kleuren groen indien er 100% is behaald.

Bovenstaande donkere kleuren geven aan: behaald in huidige periode.
Licht gekleurd geeft aan: behaald in een vorige periode. Middels de tool-tip ziet u in welke periode dit is geweest.
Een dunne lijn erboven geeft ook aan dat die betreffende blokjes in een vorige periode al behaald zijn.

Indien u een toelichting geeft (een lijnnotitie) dan is deze ook te zien bij de evaluatie van die competentie bij de betreffende leerling. In het overzicht wordt dit weergegeven door een wolkje zoals in onderstaand voorbeeld.

U kunt deze gegevens printen via de verschillende printknoppen.
Het evaluatieoverzicht, Lijnen per leerling of leerlingen per lijn. U krijgt dan een weergave met staafdiagrammen én de ontwikkelingslijnen.

Het OVM in de Monitor. Bekijkt u hier de video

Bekijkt u hier de video per competentie

Bekijkt u hier de video per leerlihttps://youtu.be/pLDBlKebYFMng

Bekijkt u hier de printvideo