Evalueren in het Groepsplan

  Groepsplan Geen reacties

U kunt de doelen in het Groepsplan evalueren via onderstaande knop:

Zodra u in het Groepsplan een doel op behaald zet en evt een toelichting geeft, dan wordt dit doel ook in de Monitor op behaald gezet. De toelichting komt als lijnnotitie naar voren.

Dit werkt ook andersom. Indien u de indicator op behaald of niet behaald zet in de Monitor en u vult hier een toelichting in, dan is dit ook zichtbaar in het Groepsplan bij de evaluatie.