Opp, maken-bewerken-vaststellen

  Ontwikkelingsperspectief, Planning, Video Geen reacties

U kunt een nieuw Ontwikkelingsperspectief aanmaken of een bestaand Opp bewerken. Ga hiervoor naar:

Toevoegen: Planning – Ontwikkelingsperspectieveb – klik op Toevoegen.

Bijwerken: open het bestaande Opp, klik op bewerken, pas het aan en sla op.

Hiermee gaat u voor dit item terug naar gegevens zoals in het vastgestelde Opp. Is er nog geen vastgesteld Opp, dan wordt item leeggehaald.
Hiermee verwijderd u de inschaling.

Let er op dat u niet met meerdere collega’s gelijktijdig aan hetzelfde Opp werkt. Hierdoor ontstaan er dubbelingen in het Opp (dubbele items). Indien dit toch is voorgekomen, dan kunt u de dubbele items in het concept Opp verwijderen door op het kruisje te klikken. Uiteraard kunt u de tekst bij de items indien nodig nog aanpassen.

Vaststellen: Zodra u het Opp vaststelt krijgt het een datum ‘Laatst Vastgesteld’.
Bij de eerste keer vaststellen krijgt het de vastgestelde datum die gelijk is aan de begindatum van het Opp.

Wilt u het Opp daarna bewerken dan wordt er een nieuw concept van het Opp aangemaakt.

Indien u het groepsplan indeelt op basis van het Opp.
EduMaps kijkt naar het laatst vastgestelde Opp (of indien deze er nog niet is naar het concept).
Een groepsplan kunt u op basis van het Opp indelen. Indien u later het Opp aanpast en deze ook vaststelt kunt u het groepsplan weer opnieuw indelen middels de knop Instructiegroep indelen. U kiest dan voor de knop indelen op basis van het Ontwikkelingsperspectief. EduMaps maakt dan een nieuwe indeling nav de laatst vastgestelde Opp’s. Eventuele informatie die staat bij Aanpak, organisatie en evaluatie gaat hierbij verloren.
Dit geldt ook indien u nog geen vastgestelde versie heeft en het concept aanpast.

Bekijkt u hier de video