Groepsplan, nieuwe doelen aanbieden

  Groepsplan, Planning Geen reacties

Middels deze knop kunt u een extra fase koppelen aan het instructiegroepje. Nu kunt u doelen aanbieden uit een vorige of volgende fase.