OVM, vakgebieden en de OVM lijnen

  Vakgebieden, Video Geen reacties

Iedere lijn van OVM is bij de EduMap OVM onderverdeeld in vakgebieden met Competenties. U kunt zelf bepalen welke ‘lijnen’, dus welke competenties u wilt volgen.

Ga hiervoor in EduMaps naar Beheer – Vakgebieden – Klik op betreffende vakgebied. In dit voorbeeld selecteren we het vakgebied Basale Ontwikkeling. We zien nu in welke EduMaps het vakgebied voorkomt.

Klik op het pijltje naar beneden en zie welke competenties er op dit moment gekoppeld zijn.

Koppelen of ontkoppelen: Zet de vinkjes aan of uit.

Bekijkt u hier de video