Monitor, het invullen van de ontwikkelingslijnen / het evalueren

  Monitor, OVM, Video Geen reacties

U kunt de Monitor bekijken Per Competentie of Per Leerling. Kiest u voor het tabblad Per Leerling dan kunt u één vakgebied of meerdere vakgebieden ophalen. Tip: selecteer alle vakgebieden.

De kleur van de lijn is afhankelijk van de gekozen EduMap. Dit kan op basis van de leeftijd, de onderwijsleeftijd of het leerjaar.
De blauwe lijn = de leeftijdslijn
De rode lijn = de onderwijsleeftijd

Door op een fase te klikken kunt u de lijn invullen. De 1e drie blokjes kleuren oranje. Zodra u alle vier blokjes kleurt worden ze groen.

U vult de lijn in de fase waarin het kind zich op dat moment bevindt. Dit is in EduMaps de beginsituatie.

Voor de EduMap OVM geldt het volgende:
Het eerste hokje kleurt oranje indien er 25% of meer behaald is. Het tweede hokje kleurt oranje indien er 50% of meer behaald is. Het derde hokje kleurt oranje indien 75% of meer behaald is. Alle hokjes kleuren groen indien er 100% is behaald.

25% behaald
50% behaald
75% behaald
100% behaald

Bovenstaande donkere kleuren geven aan: behaald in huidige periode.
Licht gekleurd geeft aan: behaald in een vorige periode. Middels de tool-tip ziet u in welke periode dit is geweest.

Een dunne lijn boven de blokjes geeft aan dat die betreffende blokjes in een vorige periode al behaald zijn.

Indien u een toelichting geeft (een lijnnotitie) dan is deze ook te zien bij de evaluatie van die competentie bij de betreffende leerling. In het overzicht wordt dit weergegeven door een wolkje zoals in onderstaand voorbeeld.

U kunt deze gegevens printen via de verschillende printknoppen.
Het evaluatieoverzicht, Lijnen per leerling of leerlingen per lijn. U krijgt dan een weergave met staafdiagrammen én de ontwikkelingslijnen.

Het OVM in de Monitor. Bekijkt u hier de video1 en video2
Bekijkt u hier de video per competentie
Bekijkt u hier de video per leerling
Bekijkt u hier de printvideo