Monitor, lijnnotities

  Monitor Geen reacties

In de Monitor kunt u kiezen voor het tabblad ‘Per Competentie’ of ‘Per Leerling’

Kiest u voor Per Leerling dan kunt u een toelichting geven bij het niveau (een lijnnotitie).

Via de 3 bolletjes achter de naam van de competentie kunt u een evaluatie overzicht ophalen. Dit ook via onderstaande de knop

Bij het evaluatieoverzicht staan ook de lijnnotities. Deze kunt u ook printen.

Per Leerling kunt u één vakgebied of meerdere vakgebieden ophalen.

Hiervan kunt u een overzicht van de ontwikkeling op het scherm tonen. Indien u deze wilt printen komen ook de lijnnotities van deze leerling mee.