Groepsplan, geen doelen

  Groepsplan Geen reacties

Bij het aanmaken van een Groepsplan kunt u kiezen voor Automatisch indelen. Komt er dan geen instructiegroep naar voren óf zijn er geen gekoppelde doelen, dan kan dat verschillende oorzaken hebben:

  • Er is geen competentie gekoppeld aan het vakgebied;
  • Er zijn voor deze fase geen doelen voor dat domein/vakgebied beschikbaar. U kunt dit als volgt controleren:
    • deelt u in op basis van beheersing dan kijkt u in de Monitor. Behaalde niveau +1 is dit gepland in de leerroute waarop de leerling is ingeschaald volgens Opp?*
    • op basis van inschaling Opp: Dit kunt u nav de leerroute en onderwijsleeftijd herleiden via Beheer – EduMaps – betreffende pakket*.
  • De Opp inschaling is niet op basis van het juiste pakket.
  • Onderwijsgroep van de klas/groep heeft niet het juiste schoolsoort.

*Indien u beschikt over meerdere pakketten dan kunt u een ander pakket (erbij) aanzetten. Dit pakket dient dan ook op actief te staan. Dan past u het Opp betreffende het gewenste domein aan en evt. de uitstroombestemming.