Groepsplan, geen doelen

  EduMaps, Groepsplan Geen reacties

Bij het aanmaken van een Groepsplan kunt u kiezen voor Automatisch indelen. Komt er dan geen instructiegroep naar voren óf zijn er geen gekoppelde doelen, dan kan dat verschillende oorzaken hebben:

  • Er is geen competentie gekoppeld aan het vakgebied
  • Er zijn voor deze fase geen doelen voor dat domein/vakgebied beschikbaar. Dit kunt u nav de leerroute en onderwijsleeftijd herleiden via Beheer – EduMaps – betreffende pakket. Indien u beschikt over meerdere pakketten dan kunt u een ander pakket (erbij) aanzetten. Dit pakket dient dan ook op actief te staan. Dan past u het Opp betreffende het gewenste domein aan en evt. de uitstroombestemming.
  • De Opp inschaling is niet op basis van het juiste pakket.
  • Onderwijsgroep van de klas/groep heeft niet het juiste schoolsoort.