Overzichten

  Geen categorie Geen reacties

Let op: Alle doelen die horen bij het niveau, de niet gekoppelde competenties (bij vakgebieden) worden meegenomen in de berekening. Dit betekent dat EduMaps niet alleen kijkt naar de gestelde doelen in het groepsplan.

 • Beheersingsniveau
  • Hoe presteert de groep obv het beheersingsniveau
 • Trend beheersingsniveau
  • Hoe presteert de leerling over meerdere jaren voor een domein
 • Leerroutes
  • Op welke leerroute zit de leerling t.o.v. het vorige vastgestelde Opp
 • Trend leerroutes
  • Op welke leerroutes zaten de leerlingen in de afgelopen jaren