Fasen van de ontwikkelingslijn OVM

  EduMaps, Monitor, Onderwijs Geen reacties

Voor het Zeer Jonge Kind zijn de fasen ingedeeld per half jaar. Naarmate de leeftijd vordert verandert dit.

fase 15 = leeftijd van 7 -8 jaar
fase 16 = leeftijd van 8-9 jaar
fase 17 = leeftijd van 9 -10 jaar
fase 18 = leeftijd van 10-11 jaar
fase 19 = leeftijd van 11 – 12 jaar
fase 20 = leeftijd van 12- 13 jaar.

Deze fase zijn per jaar geformuleerd, i.t.t. met de ontwikkelingslijnen van het jonge kind, zijn de fasen voor de oudere kinderen niet meer goed te splitsen in halve jaren. De ontwikkeling verloopt rustiger dan in de voorgaande jaren. 

Niet alle kinderen behalen de laatste fase 20. In deze fase wordt er van kinderen verwacht dat ze op meta niveau kunnen denken, redeneren en handelen. Niet alle kinderen in de basisschool behalen dit denkniveau. Het is  mede een indicatie voor hun toekomstperspectief.