Schooljaar, indeling overnemen naar het volgend schooljaar

  Inrichting, Klassen Geen reacties

Let op: U kiest alleen voor deze optie, indien u géén gebruik maakt van een Edex import.

Kinderopvang: U kunt de indeling van het vorige schooljaar meenemen naar het nieuwe schooljaar. Dit doet u alleen indien u geen gebruik kunt maken van een Edex en de indeling na 1-8 voornamelijk gelijk is aan daarvoor. U maakt dan een kopie van het voorgaande jaar.

Maak hiervoor eerst het nieuwe schooljaar aan. Vervolgens gaat u naar Administratie – Groepen – Selecteer het nieuwe schooljaar. Nu ziet u de knop ‘Groepen overnemen’

Klikt u hierop, dan krijgt u onderstaand scherm. Nu kunt ervoor kiezen om de toewijzingen van de leerlingen en/of de medewerkers over te nemen.

U kunt nu eventueel de naam van de groep aanpassen via Administratie – Groepen – selecteer de groep – Bewerken.

Uiteraard kunt u alsnog handmatig een leerling weer uit de groep halen. Dit doet u door naar de groep te gaan (let op het juiste schooljaar) – zoek de betreffende leerling en klik op het ontkoppelteken achter de leerling.
Hiermee verwijdert u alleen de toewijzing, niet de leerling.