Indeling overnemen naar het volgend schooljaar

  Groepen, Inrichting Geen reacties

U kunt de indeling van het vorige schooljaar meenemen naar het nieuwe schooljaar. Maak hiervoor eerst het nieuwe schooljaar aan.

Vervolgens gaat u naar Administratie – Groepen – Selecteer het nieuwe schooljaar. Nu ziet u de knop ‘Groepen overnemen’

Klikt u hierop, dan krijgt u onderstaand scherm. Nu kunt ervoor kiezen om ook de toewijzingen van de leerlingen en/of de medewerkers over te nemen.

Uiteraard kunt u alsnog handmatig een leerling weer uit de groep halen. Dit doet u door naar de groep te gaan (let op het juiste schooljaar) – zoek de betreffende leerling en klik op het prullenbakje achter de leerling.
Hiermee verwijdert u alleen de toewijzing, niet de leerling.