Het koppelen van een domein aan een vakgebied

  Geen categorie Geen reacties

Een domein kunt u opsplitsen in meerdere vakgebieden. Op die manier werkt u in het groepsplan aan een onderdeel van dat domein. Als voorbeeld het domein Rekenen. Dit kan onderverdeeld worden in de vakgebieden Cijfers en Getallen, Geldrekenen, Meten van tijd, Rekenmachine etc.

Een vakgebied is altijd gekoppeld aan een domein. Aan ieder vakgebied dienen één of meerdere competenties gekoppeld te zijn.

Ga via Beheer – Vakgebieden naar het tabblad Vakgebied. Klik op een Vakgebied. EduMaps toont nu in welke EduMaps dit domein voorkomt, ongeacht of deze EduMap actief is of niet. Indien u op de betreffende EduMap klikt ziet u of er een koppeling is.

Klik op het koppelteken en u ziet welke competenties er gekoppeld zijn. U kunt een competentie alleen koppelen indien deze nog niet aan een ander vakgebied/domein/pakket is gekoppeld. U kunt een competentie slechts aan één vakgebied koppelen!

Een vakgebied verwijderen kan indien er geen koppeling meer is met een hoofdvakgebied, er geen indicatoren gekoppeld zijn en er geen groepsplan gemaakt is.