Het koppelen van een domein aan een vakgebied

  Groepsplan, Vakgebieden Geen reacties

Een domein kunt u opsplitsen in meerdere vakgebieden. Op die manier werkt u in het groepsplan aan een onderdeel van dat domein. Als voorbeeld het domein Rekenen. Dit kan onderverdeeld worden in de vakgebieden Tellen en Ordenen, Geldrekenen, Meten van tijd, Rekenmachine etc.

Kenmerken:
Een vakgebied is altijd gekoppeld aan een domein.
Ieder vakgebied heeft één of meerdere competenties gekoppeld.
Een competentie kan slechts aan één vakgebied gekoppeld worden.

Ga via Beheer – Vakgebieden naar het tabblad Vakgebied. Klik op een Vakgebied. EduMaps toont nu in welke EduMaps dit domein voorkomt, ongeacht of deze EduMap actief is of niet.

Toevoegen vakgebied: Wanneer het vakgebied nog niet voorkomt, kunt u deze eenvoudig toevoegen en direct aan het hoofdvakgebied koppelen.


Vervolgens gaat u naar Vakgebieden en selecteer het betreffende vakgebied. Selecteer de juiste EduMap en klik op het koppelteken en het domein en klik op volgende. U kunt nu de juiste competenties selecteren.


U kunt nu een groepsplan toevoegen voor dit betreffende vakgebied.


Verwijderen vakgebied: U kunt een vakgebied verwijderen wanneer er geen koppeling meer is met een hoofdvakgebied, er geen indicatoren gekoppeld zijn en er geen groepsplan gemaakt is.