De Monitor, het beheersingspercentage en het beheersingsniveau

  Monitor Geen reacties

Het tabblad [Per leerling] opent met een grafische weergave van de Vakgebieden die u gebruikt.

In onderstaand voorbeeld ziet u dat Karel Appel voor Motoriek een beheersingspercentage heeft van 107% én een beheersingsniveau van 5. Karel Appel is in dit voorbeeld 2 jaar en 4 maanden. Dat maakt zijn onderwijsleeftijd 2. In de OVM EduMap reikt zijn streefniveau tot in fase 5.

Beheersingspercentage

Achter de vakgebiednaam staat een percentage. Dat is het gemiddelde beheersingspercentage voor alle competenties die onder dat vakgebied vallen. Wanneer u op een vakgebied klikt vouwt u de gebruikte competenties open, met hun eigen percentage gekleurde blokjes ten opzichte van de streefniveaulijn. De beheersingspercentages per competentie maken samen het gemiddelde beheersingspercentage per vakgebied.

Beheersingsniveau

Naast de vakgebiednaam staat een grafische weergave, met een grijze balk en een blauwe balk. De grijze balk is het streefniveau, de blauwe balk geeft het beheersingsniveau weer. Wanneer u op een vakgebied klikt vouwt u de gebruikte competenties open. Iedere competentie heeft een eigen beheersingsniveau, ten opzichte van het streefniveau.
De beheersingsniveaus per competentie maken samen het gemiddelde beheersingsniveau per vakgebied.

Voorbeeld

Beheersingspercentage: Beheersingsniveau:
Beheersingspercentage Grote Motoriek 128% Beheersingsniveau Grote Motoriek: 6
Beheersingspercentage Kleine Motoriek 86% Beheersingsniveau Kleine Motoriek: 4
Vakgebiedgemiddelde: Motoriek (107%) Vakgebiedgemiddelde: Motoriek: 5

Let op: de grafiek is gemaakt op basis van het beheersingsniveau.
Het beheersingsniveau en het beheersingspercentage zijn niet één op één aan elkaar gerelateerd! Zij hebben beide een eigen betekenis. Zo kan een beheersingsniveau gelijk zijn aan het streefniveau, wat een beheersingspercentage van 100% doet vermoeden. Echter het beheersingspercentage kan op dat moment zowel meer als minder zijn dan 100%. Bijvoorbeeld wanneer al meer hokjes zijn gekleurd dan waar het beheersingsniveau eindigt, of wanneer een niveau ook als behaald wordt verondersteld wanneer 75% van de doelen zijn behaald, zoals in veel EduMaps gebruikelijk is. Controleer de instellingen van de door u gebruikte EduMap.

Hieronder zit u de print van de Monitor van Karel Appel.