Category : Vakgebieden

Een domein kunt u opsplitsen in meerdere vakgebieden. Op die manier werkt u in het groepsplan aan een onderdeel van dat domein. Als voorbeeld het domein Rekenen. Dit kan onderverdeeld worden in de vakgebieden Tellen en Ordenen, Geldrekenen, Meten van tijd, Rekenmachine etc. Kenmerken:Een vakgebied is altijd gekoppeld aan een Hoofdvakgebied en daarna aan een ..

Read more

Iedere lijn van OVM is bij de EduMap OVM onderverdeeld in Vakgebieden met Competenties. U kunt zelf bepalen welke competenties u wilt volgen. Een competentie die in het verleden is geëvalueerd en op een later moment is ontkoppeld (uitgezet) wordt niet meer meegenomen in de berekening, beheersingsniveau en beheersingspercentage. Voor het activeren of deactiveren gaat ..

Read more

EduMaps maakt gebruik van Hoofdvakgebieden en Vakgebieden. Hoofdvakgebied: -Deze wordt gebruikt in het Opp. -Dient een koppeling te hebben met een vakgebied.-Wordt gekoppeld aan één of meerdere EduMaps.-Kan opgesplitst worden in meerdere vakgebieden. -Je kunt een groepsplan maken obv indeling Opp en daarmee obv hoofdvakgebied. Vakgebieden:-Is altijd gekoppeld aan een hoofdvakgebied.-Heeft altijd koppelingen met één ..

Read more