Documentatie: de 8 domeinen van OVM

Hier vindt u uitleg over de ontwikkelingslijnen.

Deze documenten worden de komende tijd regelmatig geactualiseerd evenals de indicatoren in EduMaps.

ZJK (Zeer Jonge Kind)
Basale ontwikkeling
Speel- en leergedrag
Motoriek
Zintuigelijke ontwikkeling
Spraak- en taalonwikkeling
Wereldverkenning
Lezen
Rekenen

JK (Jonge Kind)
Basale ontwikkeling
Speel- en leergedrag
Motoriek
Zintuigelijke ontwikkeling
Spraak- en taalonwikkeling
Wereldverkenning
Lezen
Rekenen