Specifieke lijn voor specifieke kinderen

  Monitor Geen reacties


Onderwijsgroep
Wanneer u voor een paar kinderen van uw organisatie extra lijnen in wilt zetten, dan kan dit als volgt.
Maak een aparte Onderwijsgroep aan. Hier kunnen verschillende kinderen uit verschillende klassen ingezet worden (het is een overstijgende groep).

Ontkoppelen / Koppelen
Zorg dat de lijn die u voor deze kinderen wilt gebruiken niet gekoppeld is bij Vakgebieden. Voor deze lijn dient u een apart vakgebied aan te maken.

In onderstaand voorbeeld maken we een vakgebied aan voor Spraakontwikkeling (articulatie).

Ga naar Beheer – Vakgebieden en zoek op spraak…
U ziet nu dat Spraakontwikkeling (articulatie) van de EduMap OVM niet is gekoppeld. Is deze wel gekoppeld, dan dient u deze koppeling te verwijderen door het het vinkje uit te zetten.


Ga terug naar het tabblad Vakgebieden en voeg een nieuw vakgebied toe en noem deze bijv. Spraakontwikkeling.
Deze koppelt u aan het bestaande hoofdvakgebied Spraak- en taalontwikkeling.

Vervolgens gaat u weer naar het tabblad Vakgebieden. Zoek op Spraakontwikkeling en selecteer deze.


Dan klikt u op het koppelteken in de balk achter OVM.


Selecteer nu het domein Spraak- taalontwikkeling en klik op volgende.


U zet een vinkje bij Spraakontwikkeling (articulatie) en klikt op opslaan.


Wanneer u nu op het pijltje klikt ziet de zojuist gemaakte koppeling.

U kunt nu voor de kinderen die aan de bewuste onderwijsgroep zijn toegevoegd deze specifieke lijn evalueren via de Monitor.