Groepsplan, geen indicatoren

  Groepsplan Geen reacties


Bij het aanmaken van een Groepsplan kunt u indelen op Planning of Beheersing. Komt er dan geen instructiegroep naar voren óf zijn er geen gekoppelde indicatoren, dan kan dat verschillende oorzaken hebben:

  • Er is geen competentie gekoppeld aan het vakgebied (Beheer-Vakgebieden)
  • Er zijn voor deze fase geen indicatoren voor dat domein/vakgebied beschikbaar. U kunt dit als volgt controleren:
    • deelt u in obv beheersing dan kijkt u in de Monitor. Behaalde niveau +1 is dit gepland in de leerroute waarop de leerling is ingeschaald volgens Opp?*
    • op basis van inschaling Planning: Dit kunt u nav de leerroute en onderwijsleeftijd herleiden via Beheer – EduMaps – betreffende pakket*.
  • De Opp inschaling is niet op basis van de juiste EduMap (pakket).
  • Onderwijsgroep van de klas/groep heeft niet het juiste schoolsoort.

*Indien u beschikt over meerdere pakketten dan kunt u een ander pakket (erbij) aanzetten, deze dient dan wel op actief te staan. Dan past u het Opp betreffende het gewenste domein aan en evt. de uitstroombestemming.