Category : Monitor

De Monitor wordt gevuld op basis van het Ontwikkelingspersperctief. EduMaps kijkt naar de uitstroombestemming per domein, of indien deze er niet is naar de algemene uitstroombestemming. Maakt u geen gebruik van een leerroute maar van de ontwikkelingslijn (EduMap OVM) dan kijkt EduMaps naar de..

Read more

U kunt van het Leerlingplan een Rapport printen. Hierin worden de doelen getoond die in de huidige periode behaald / niet behaald zijn. Deze evalueert u via het Groepsplan of via de Monitor. Doelen van een vorige periode worden hierin niet m..

Read more

De rode lijn geeft aan waar de leerling/het kind zich bevindt op basis van uitstroombestemming óf op basis van leeftijd. Evalueert u via de Monitor dan kunt u de hokjes kleuren door er direct op te klikken. Ook kunt u de indicatoren, de doelen, zichtbaar maken door deze uit te klappen. U kunt nu doelen ..

Read more