Category : Geen categorie

Is het schooljaar in meerdere perioden ingedeeld, dan kunt u voor de 2e of 3e periode kiezen het groepsplan te kopiëren. U kiest dan voor een exacte kopie van de instructiegroepen.Is er een bestaande instructiegroep en kiest u dan voor kopiëren, dan vervangt u de bestaande instructiegroepen met alle inhoud. Een instructiegroep is achteraf altijd ..

Read more

In EduMaps ziet u via de Monitor u de ontwikkelingslijnen. Aan iedere fase zijn indicatoren gekoppeld die afgeleid zijn van de SLO doelen. Indien gewenst kunt u de ontwikkelingslijnen op papier erbij pakken. Hieronder kunt u ze downloaden. Leerlijnen en tussendoelen: ZJK JK MH Let wel: deze documenten worden begin 202..

Read more

Let op: Alle doelen die horen bij het niveau, de niet gekoppelde competenties (bij vakgebieden) worden meegenomen in de berekening. Dit betekent dat EduMaps niet alleen kijkt naar de gestelde doelen in het groepsplan. Beheersingsniveau Hoe presteert de groep obv het beheersingsniveau Trend beheersingsniveau Hoe presteert de leerling over meerdere jaren voor een domein Leerroutes ..

Read more

Maakt u gebruik van een eigen EduMap dan kunt u indicatoren per niveau toevoegen en koppelen. Hiervoor gaat u naar uw EduMap via Beheer – EduMaps en selecteer de betreffende EduMap.Kies het tabblad Competenties – het Domein en vervolgens de betreffende competentie waar u een aanpassing wenst.Kies nu het niveau waar u een indicator aan ..

Read more

In de Monitor kunt u kiezen voor het tabblad ‘Per Competentie’ of ‘Per Leerling’ Per Competentie kunt u via de 3 bolletjes achter de naam van de leerling een evaluatie overzicht ophalen. Hierbij staan ook de lijnnotities. Deze kunt u ook printen. Per Leerling kunt u één vakgebied of meerdere vakgebieden ophalen. Hiervan kunt u ..

Read more

In de Monitor geeft de rode lijn het ‘focusgebied’ aan op basis van de onderwijsleeftijd én evt. het gestelde Opp. De onderwijsleeftijd is eigenlijk een afgeronde kalenderleeftijd. De Blauwe lijn geeft de kalenderleeftijd aan op basis van de gebo..

Read more