De leerling heeft in de Monitor geen focusgebied

  Monitor, Opp / Profielen Geen reacties

Wanneer een leerling is ingeschaald in het Opp is er een ‘streefniveau-lijn’ zichtbaar in de Monitor. Dit is de blauwe lijn die loopt tot het niveau waar de leerling conform de inschaling op de Leerroute en de Onderwijsleeftijd aan hoort te werken.

Indien er voor het betreffende domein geen inschaling is gedaan, dan wordt gekeken naar de Algemene Uitstroombestemming.

Ziet u geen blauwe lijn, dan is er voor dit domein geen fase beschikbaar óf de leerling heeft geen Opp.