Author : Support

Beginsituatie: Vul de lijn in de fase waarin de leerling/het kind zich op dat moment bevindt. Het niveau ervoor wordt automatisch opgevuld. Wanneer u de lijn voor de eerste keer gaat evalueren of wanneer u een nieuwe leerling heeft, dan vult u de lijn in de fase waarin de leerling/het kind zich op dat moment ..

Read more

Wanneer je als organisatie gebruik maakt van Nedap Ons dan is het mogelijk om de kinderen/cliënten over te halen vanuit Ons naar EduMaps.Hiervoor dien je het product te activeren via de EduMap Store en een certificaat aan te vragen bij Nedap. Dit certificaat kun je vervolgens uploaden via Mijn Administratie. In deze handleiding lees je ..

Read more

Om EduMaps te activeren is het noodzakelijk te koppelen met ofwel een Google account ofwel Microsoft account. Krijg je via Microsoft de melding dat er een beheerdersgoedkeuring vereist is? Neem dan contact op met de beheerder van het Microsoft van jullie organisatie.Hij/zij zal deze goedkeuring moeten verlenen voor de organisatie of individueel per medewerker.Hiermee wordt ..

Read more

Wanneer je als organisatie VVE resultaten dient aan te leveren dan kan dit via de VVE-resultatenmonitor.Hiervoor zijn de volgende punten van belang:-De API module dient geactiveerd te zijn [te activeren via de EduMap Store]-De VVE kinderen moeten een VVE tag hebben [Instellingen – Tags] en [Administratie – Kinderen – Bewerken en Selecteer VVE tag]–LRK nummer ..

Read more

Het is mogelijk om voor één of meerdere vakgebieden één of meerdere beoordelaars toe te voegen.Ga hiervoor naar Instellingen – Beoordelaars en voeg beoordelaar(s) toe en bepaal voor welk vakgebied er een beoordeling gegeven mag worden. Een beoordelaar hoeft geen persoon te zijn en een beoordelaar heeft geen rol met rechten. Vervolgens is er bij ..

Read more

Video | het koppelen van een competentie In bovenstaande video laten we zien wat je moet doen wanneer er bij een EduMap die je uit de EduMap Store hebt geactiveerd ook de laatste/nieuwe competentie wilt inzetten. HoofdvakgebiedenWe gaan hiervoor naar Instellingen en vervolgens naar Hoofdvakgebieden. Zoek het hoofdvakgebied waar je deze competentie aan wilt koppelen.In ..

Read more

Bekijk hier de video Zorg ervoor dat de API module geactiveerd is. Je activeert de API module via de EduMap Store. De sleutel is slechts eenmalig zichtbaar, dus kopieer deze.Wanneer de API Module afgenomen wordt, kan er in Excel gebruik gemaakt worden van OData.Deze handleiding is voor personen die kennis hebben van API, Power BI ..

Read more

Lees in deze handleiding hoe je een eigen EduMap maakt van eigen l..

Read more

Een groepsplan wordt per jaar gemaakt. Maak je gebruik van meerdere periodes, dan deel je het groepsplan in de nieuwe periode nogmaals in. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat alleen de OVM EduMap actief is én er gebruik gemaakt wordt van de module Plannen (zonder de module profielen).Evalueer eerst de kinderen in de ..

Read more