Category : Groepsplan

Een domein kunt u opsplitsen in meerdere vakgebieden. Op die manier werkt u in het groepsplan aan een onderdeel van dat domein. Als voorbeeld het domein Rekenen. Dit kan onderverdeeld worden in de vakgebieden Tellen en Ordenen, Geldrekenen, Meten van tijd, Rekenmachine etc. Kenmerken:Een vakgebied is altijd gekoppeld aan een Hoofdvakgebied en daarna aan een ..

Read more

U kunt een gemaakte evaluatie in het groepsplan verwijderen. In onderstaand voorbeeld ziet u dat de evaluatie lichtgroen is en dus gemaakt is in voorgaande periode. Om de evaluatie te verwijderen/aan te passen gaat u naar de betreffende periode. In dit voorbeeld is dit het groepsplan van 2020-2021 periode 2. Door eenvoudig op het pijltje ..

Read more

Video | Het maken van een groepsplan obv beheersing (OVM)Video | Geen leerlingen gevonden die automatisch ingedeeld kunnen wordenVideo | Het Profiel en vervolgens het groepsplan indelen obv planning Ga naar Planning – Groepsplan en kies voor +toevoegen. Geef een naam (optioneel), selecteer de klas en het vakgebied en u klikt op Opslaan. Wanneer u ..

Read more

Bij het aanmaken van een Groepsplan kunt u indelen op Planning of Beheersing. Komt er dan geen instructiegroep naar voren óf zijn er geen gekoppelde indicatoren, dan kan dat verschillende oorzaken hebben: *Indien u beschikt over meerdere pakketten dan kunt u een ander pakket (erbij) aanzetten, deze dient dan wel op actief te staan. Dan ..

Read more

Iedere periode plant u indicatoren die u aan het einde van die periode evalueert. In een volgende periode kunnen instructiegroepjes andere leerlingen bevatten. Ook daar plant u indicatoren die u aan het einde van die periode weer evalueert. Is er voor een leerling een indicator gepland die voor die leerling al geëvalueerd is, dan is ..

Read more

U kunt de doelen in het Groepsplan evalueren via onderstaande knop: Zodra u in het Groepsplan een doel op behaald zet en evt een toelichting geeft, dan wordt dit doel ook in de Monitor op behaald gezet. De toelichting komt als lijnnotitie in deze periode naar voren. Dit werkt ook andersom. Indien u de indicator ..

Read more

Is het schooljaar in meerdere perioden ingedeeld, dan kunt u bij het aanmaken van een groepsplan voor de 2e of 3e periode kiezen het groepsplan te kopiëren. Kiest u niet voor kopiëren, dan heeft u de opties indelen obv Planning of Beheersing (zie Groepsplan maken). Een instructiegroep is achteraf altijd weer te ve..

Read more