Category : Groepsplan

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat alleen de OVM EduMap acties is én er gebruik gemaakt wordt van de module Plannen (zonder de module profielen). Evalueer eerst de kinderen in de Monitor. Nieuwe kinderen krijgen een beginsituatie. Vervolgens maak je een groepsplan aan via Planning – Groepsplan en kies voor +toevoegen.Geef een naam (optioneel), ..

Read more

Belangrijk om te wetenMijn Lessen: dit zijn persoonlijke lessen die voor niemand anders zichtbaar zijn. LessPapers: deze zijn zichtbaar voor de hele organisatie. Video | het maken van een lesVideo | het koppelen van een les aan een instructiegroep of handelingsplan en het plannen van een lesVideo | het delen van jouw lessen met je ..

Read more

Een domein kunt u opsplitsen in meerdere vakgebieden. Op die manier werkt u in het groepsplan aan een onderdeel van dat domein. Bijvoorbeeld het domein Rekenen. Dit kan onderverdeeld worden in de vakgebieden Tellen en ordenen, Geldrekenen, Meten van tijd, Rekenmachine etc. Hoofdvakgebied en vakgebied: In onderstaand voorbeeld maken we een vakgebied Tellen en ordenen ..

Read more

U kunt een gemaakte evaluatie in het groepsplan verwijderen. In onderstaand voorbeeld ziet u dat de evaluatie lichtgroen is en dus gemaakt is in voorgaande periode. Om de evaluatie te verwijderen/aan te passen gaat u naar de betreffende periode. In dit voorbeeld is dit het groepsplan van 2020-2021 periode 2. Door eenvoudig op het pijltje ..

Read more

Video | Het maken van een groepsplan obv beheersing (OVM)Video | Geen leerlingen gevonden die automatisch ingedeeld kunnen wordenVideo | Het Profiel en vervolgens het groepsplan indelen obv planning Ga naar Planning – Groepsplan en kies voor +toevoegen. Geef een naam (optioneel), selecteer de klas en het vakgebied en u klikt op Opslaan. Wanneer u ..

Read more

Het kan voorkomen dat een leerling niet automatisch wordt ingedeeld in een instructiegroepje: Indelen op basis van planning:– er geen Opp voor de leerling is– de leerling geen inschaling heeft in het Opp– de leerling een onderwijsjaar heeft dat valt buiten de fase van het domein Indelen op basis van beheersing:– de leerling geen beheersing ..

Read more

Iedere periode plant u indicatoren die u aan het einde van die periode evalueert. In een volgende periode kunnen instructiegroepjes andere leerlingen bevatten. Ook daar plant u indicatoren die u aan het einde van die periode weer evalueert. Is er voor een leerling een indicator gepland die voor die leerling al geëvalueerd is, dan is ..

Read more

U kunt de doelen in het Groepsplan evalueren via onderstaande knop: Zodra u in het Groepsplan een doel op behaald zet en evt een toelichting geeft, dan wordt dit doel ook in de Monitor op behaald gezet. De toelichting komt als lijnnotitie in deze periode naar voren. Dit werkt ook andersom. Indien u de indicator ..

Read more