LessPapers

  Groepsplan, Handelingsplan, LessPapers Geen reacties


Belangrijk om te weten
Mijn Lessen: dit zijn persoonlijke lessen die voor niemand anders zichtbaar zijn.
LessPapers: deze zijn zichtbaar voor de hele organisatie.

Video | het maken van een les
Video | het koppelen van een les aan een instructiegroep of handelingsplan en het plannen van een les
Video | het delen van jouw lessen met je collega’s
Video | het publiceren van een LessPaper (video volgt)

Het toevoegen van een les
Kies in het menu voor LessPapers en kies Mijn Lessen of LessPapers en klik op toevoegen. Vul de gegevens in en klik op opslaan. Via bewerken is de les te vullen door deze inhoud te geven (tekst, afbeeldingen, video’s en/of links). Ook kan er via Media een bestand of een link toegevoegd worden.

Het koppelen aan een instructiegroep van het groepsplan of handelingsplan.
Ga naar het groepsplan en selecteer een instructiegroep en ga naar het tabblad Lessen.
Klik vervolgens op Koppelen.
Nu kunt u kiezen uit Mijn Lessen (nr 1 zie afbeelding) of een les uit LessPapers (nr 2 zie afbeelding). De geselecteerde les is ook direct te Plannen.
Vanuit hier is het ook mogelijk een les te maken (toevoegen), deze wordt automatisch toegevoegd aan Mijn Lessen.

LessPapers
Is de les gemaakt via Mijn Lessen en wilt u de les beschikbaar stellen voor uw collega’s dan voegt u deze toe aan een bestaande of nieuwe LessPapers.
Selecteer de LessPaper en voeg één of meerdere lessen toe (via toevoegen). Of koppel een les uit Mijn Lessen (via koppelen). Er wordt nu een kopie gemaakt van de les uit Mijn Lessen.

Het toevoegen van een video kun je lezen in dit document.

Zodra de LessPaper één of meerdere lessen heeft kunt u deze lessen koppelen én plannen in een instructiegroep van het groepsplan of handelingsplan.

Afbeelding: Lessen koppelen
1: dit is een les uit Mijn lessen
2: dit is de LessPaper

Het aanpassen van een les (de inhoud)
De wijziging in een les uit Mijn Lessen, is persoonlijk dus voor niemand anders zichtbaar. Tenzij de les gekoppeld is aan een instructiegroep of handelingsplan die mogelijk wel zichtbaar is voor collega’s.
De wijziging aan een les uit LessPapers is direct voor iedereen zichtbaar.

Verwijderen
Een les uit Mijn Lessen is eenvoudig te verwijderen via prullenbakje.
Verwijder je een LessPapers, dan verwijder je ook de bijbehorende lessen.
Is één van bovenstaande lessen gekoppeld aan een instructiegroepje, dan staat er nu ‘onbekende les’

Publiceren van een LessPapers
zie volgend supportartikel