Verwerkersovereenkomst

  Algemeen Geen reacties

Heeft uw organisatie nog geen ondertekende verwerkersovereenkomst versie 4.0? Lever dan onderstaande gegevens aan via: support@datacare.nl  Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, wordt de verwerkersovereenkomst opgemaakt en ter ondertekening aangeboden.

Mocht de verwerkersovereenkomst op naam van een overkoepelende organisatie/stichting horen, dan graag de gegevens van de overkoepelende organisatie/stichting invullen.


Het bevoegd gezag van  [naam+rechtsvorm instelling] , indien het een Onderwijsinstelling betreft geregistreerd onder BRIN-nummer  [brin]  bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, gevestigd en kantoorhoudende aan  [adres postcode en plaats] , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door  [functie +naam] , hierna te noemen: “Instelling”.
[naam functionaris gegevensbescherming]  +  [e-mailadres functionaris gegevensbescherming].