Exporteer en importeer het template formulier

  Formulieren, Templates Geen reacties


Het is mogelijk om een template te delen met iedere andere (eigen) organisatie.

Exporteren
Ga naar Instellingen – Templates – Formulieren. Klik bij Actie achter het formulier op de knop “exporteren”

Het document (een json bestand) wordt opgeslagen in downloads.

Importeren
Via Instellingen – Formulieren – Templates formulieren kunt u middels de knop Importeren het betreffende json bestand importeren.

Het geïmporteerde formulier is een kopie en is aan te passen.