Exporteer en importeer het template formulier

  Formulieren, Templates Geen reacties

U kunt een template delen met iedere andere organisatie.
Heeft u bijvoorbeeld meerdere administraties en wilt u allen gebruik maken van een zelfde formulier dan kunt u het template exporteren. Op die manier hoeft u niet voor iedere organisatie een nieuwe template te maken.

Exporteren
U gaat naar Beheer – Templates – Overzicht Formulierentemplates en u klikt achter het formulier dat u wilt exporteren op de knop “exporteren Formulierentemplate”

Het document (een json bestand) wordt opgeslagen in uw downloads.

Importeren
Heeft u een template formulieren ontvangen dan kunt u deze opslaan op uw computer. Via Beheer – Formulieren – Overzicht Formulierentemplates kunt u middels de knop Importeren het betreffende json bestand importeren.

Het geïmporteerde formulier kunt u indien gewenst nog weer aanpassen.