Het koppelen van een domein aan een vakgebied

  Groepsplan, Vakgebieden Geen reacties


Een domein kunt u opsplitsen in meerdere vakgebieden. Op die manier werkt u in het groepsplan aan een onderdeel van dat domein.
Bijvoorbeeld het domein Rekenen. Dit kan onderverdeeld worden in de vakgebieden Tellen en ordenen, Geldrekenen, Meten van tijd, Rekenmachine etc.

Hoofdvakgebied en vakgebied:
In onderstaand voorbeeld maken we een vakgebied Tellen en ordenen aan en deze koppelen we aan het hoofdvakgebied Rekenen.


Ga naar Instellingen – Vakgebieden en selecteer het Vakgebied. Komt het vakgebied nog niet voor, zoals in dit voorbeeld voeg dan het vakgebied toe en koppel het aan het juiste hoofdvakgebied.

Klik nu op het vakgebied en EduMaps toont in welke pakket (welke EduMaps) dit domein voorkomt, ongeacht of deze EduMap actief is of niet.

Klik vervolgens op de gewenste EduMap en klik op het koppelteken, kies het domein en klik op volgende.

Vink de competentie(s) aan en sla op.

U kunt nu een groepsplan toevoegen voor vakgebied Tellen en ordenen.


Verwijderen vakgebied:
Wanneer er geen groepsplan aan een vakgebied gekoppeld zit, is het vakgebied te verwijderen.
Groepsplannen kunnen eenvoudig verplaatst worden door op onderstaand icoontje te klikken.