Het koppelen van een domein aan een vakgebied

  Groepsplan, Vakgebieden Geen reacties


Een domein kunt u opsplitsen in meerdere vakgebieden. Op die manier werkt u in het groepsplan aan een onderdeel van dat domein.
Als voorbeeld het domein Rekenen. Dit kan onderverdeeld worden in de vakgebieden Tellen en Ordenen, Geldrekenen, Meten van tijd, Rekenmachine etc.

Kenmerken:
Een vakgebied is altijd gekoppeld aan een Hoofdvakgebied en daarna aan een domein.
Ieder vakgebied heeft één of meerdere competenties gekoppeld.
Een competentie kan slechts aan één vakgebied gekoppeld worden.

Ga via Beheer – Vakgebieden naar het tabblad Vakgebied. Klik op een Vakgebied. EduMaps toont nu in welke EduMaps dit domein voorkomt, ongeacht of deze EduMap actief is of niet.

Hoofdvakgebied en vakgebied:
Wanneer één van deze of beide nog niet voorkomen, dan kunt u deze eenvoudig toevoegen.
Vervolgens koppelt u het vakgebied aan het hoofdvakgebied.


Vervolgens gaat u naar Vakgebieden en selecteer het betreffende vakgebied. Selecteer de juiste EduMap en klik op het koppelteken en het domein en klik op volgende. U kunt nu de juiste competenties selecteren.


U kunt nu een groepsplan toevoegen voor dit betreffende vakgebied.


Verwijderen vakgebied: U kunt een vakgebied verwijderen wanneer er geen koppeling meer is met een hoofdvakgebied, er geen indicatoren gekoppeld zijn en er geen groepsplan gemaakt is.