Facturatie EduMaps

  Algemeen Geen reacties


Op of rond 1 september ontvangt u jaarlijks de factuur voor EduMaps. Het jaarlijkse licentiebedrag voor EduMaps is voor iedere gebruiker gelijk.

Actieve leerlingen en inactieve leerlingen worden wekelijks uit de database uitgelezen. Aan het einde van het jaar (schooljaar) wordt het gemiddelde over dat afgelopen jaar berekend. Op de licentiefactuur van september is dot terug te zien.

Een actieve leerling is een leerling die op dat moment aan een groep gekoppeld is. Een inactieve leerling is een leerling die op dat moment niet (meer) aan een groep gekoppeld is. Actieve en inactieve leerlingen kunnen door de EduMaps beheerder verwijderd worden.

EduMaps is verder opgebouwd uit modules. Wanneer een module en/of een EduMap uit de EduMap Store geactiveerd wordt dan wordt deze vanaf dat moment doorbelast en volgt er diezelfde maand van ons een extra factuur. Het bedrag wordt berekend naar gebruik van het aantal maanden tot aan het einde van dat (school)jaar.

Vestigingen. Het aantal vestigingen dat actief is wordt per 1x per jaar berekend.

Het aantal medewerkers is onbeperkt en wordt niet doorbelast.

Voorbeeld factuur.