Groepsplan maken OVM

  Groepsplan, OVM Geen reacties

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat alleen de OVM EduMap acties is én er gebruik gemaakt wordt van de module Plannen (zonder de module profielen).

Evalueer eerst de kinderen in de Monitor. Nieuwe kinderen krijgen een beginsituatie.

Vervolgens maak je een groepsplan aan via Planning – Groepsplan en kies voor +toevoegen.
Geef een naam (optioneel), selecteer de klas en het vakgebied en klik op Opslaan.
Wanneer het groepsplan geen naam krijgt staat er bij de naam: niets ingevuld.

Indelen op basis van beheersing
Het groepsplan is nu aangemaakt en vervolgens kun je instructiegroepen indelen via de knop ‘indelen’.

De kinderen zijn nu ingedeeld in verschillende instructiegroepjes en je gaat nu per groepje de indicatoren selecteren waar je deze periode aan wilt gaan werken. Dit doe je via de knop bewerken.

De kolom niveau én fase is gevuld. De kolom fase geeft de Kalenderleeftijd aan waaraan het kind werkt op basis van de beheersing van het gekozen vakgebied.

Evalueer je via de Monitor, dan zie je dit in het Groepsplan en het Handelingsplan terug en dit werkt uiteraard ook andersom.