Category : Overzichten

U kunt gebruik maken van de module EduMaps API, een koppelplatform. Met behulp van de EduMaps API kunt u ruwe data uit EduMaps benaderen en op basis daarvan eigen selecties, overzichten en grafieken maken, bv. via MS Excel, OData of Power BI. Ook andere applicaties kunt u met behulp van de module EduMaps API koppelen ..

Read more

Let op: Evalueert u via het Groepsplan, alle doelen die horen bij het niveau, de niet gekoppelde competenties (bij vakgebieden) worden meegenomen in de berekening. Dit betekent dat EduMaps niet alleen kijkt naar de gestelde doelen in het groepsplan.Evalueert u via de Monitor en is een niveau behaald, dan wordt bovenstaande overschreven. Beheersingsniveau Hoe presteert ..

Read more