Overzichten

  Overzichten Geen reacties

Er zijn verschillende overzichten te bekijken:

-Beheersingsniveau: Hoe presteert de leerling/de groep obv het beheersingsniveau
-Trend beheersingsniveau: Hoe presteert de leerling over meerdere jaren voor een gekozen vakgebied.
-Leerroutes: Op welke leerroute zit de leerling t.o.v. het vorige vastgestelde Opp.
-Trend leerroutes: Op welke leerroutes zaten de leerlingen in de afgelopen jaren.

Afhankelijk van het overzicht dat je kiest heb je de optie om één of meerdere klassen te kiezen, te kiezen voor een vakgebied en creëer je met de filters het gewenste overzicht.

Beheersingsniveau:
Door met de muis op de cel te staan zie je: beheersingsniveau, leerroute, streefniveau.
Dit komt overeen met de gegevens in de monitor en het groepsplan.

De kleur van ‘het label’ geeft aan of de leerling boven, op of onder niveau presteert voor dit vakgebied.

Een groen of rood driehoekje betekent dat de leerling voor dit vakgebied in het Opp een bijstelling heeft naar boven of beneden.

Leerroutes:
Een bijgestelde leerroute geeft aan dat de leerling in het vorige schooljaar een andere leerroute had.
Door met de muis op de cel te staan met een groene of rode leerroute zie je wat de Leerroute het vorige jaar was. Hieronder zie je dat voor Begrijpend lezen er een bijstelling naar boven was (groene 6).
Ook zie je dat het een afwijkende leerroute is. De Algemene Uitstroombestemming is 5 maar voor Begrijpend lezen is de leerling ingeschaald op Leerroute 6 (groene driehoekje).