Leerlingplan

  Leerlingplan, Templates Geen reacties


Het leerlingplan toont een verzameling van informatie uit EduMaps en is evenals het Ontwikkelingsperspectief een flexibel document, dat naar wens kan worden opgebouwd.

Zie hier twee voorbeelden van een leerlingplan1 en leerlingplan2

Het maken of aanpassen van het Template doet u via Beheer – Leerlingplan Templates. Let op: bij het aanpassen worden de wijzigingen direct doorgevoerd bij leerlingen die gebruik maken van het betreffende template. Een template toevoegen of aanpassen gaat als volgt:


Indien u kiest voor Onderwijsplannen dan kiest u vervolgens wat u uit de onderwijsplannen wilt laten terugkomen in het leerlingplan.

  • U kunt ervoor kiezen om enkele vakgebieden te verbergen op het Leerlingplan.
  • Met de grafische weergave ziet u de ‘Voortgang per fase’ op basis van de verwachtingen van het Opp.
  • De doelen en observaties komen uit het handelingsplan/groepsplan.
  • Toelichtingen kunnen komen uit het groepsplan, de monitor of het handelingsplan.
  • Leermiddelen, Inhoud, Aanpak, Organisatie– en Evaluatie tekst komen uit het groepsplan/handelingsplan.
  • De Persoonsgebonden aanpak is een extra tekstvlak dat u kunt invullen in het leerlingplan per groepsplan.
  • Persoonsgebonden evaluatie: deze vult u in bij het evalueren van het groepsplan.