Leerlingplan, grafische weergave

  Groepsplan, Leerlingplan Geen reacties


Het leerlingplan kijkt naar de huidige planning ten opzichte van de verwachtingen vanuit het Opp.

In onderstaand voorbeeld, figuur 1 werkt de leerling aan 4 van de 5 doelen/indicatoren van niveau E3 (Groepsplan). Dit betekent dat een score van 80% het maximaal haalbare is voor dit domein.

figuur 1

In figuur 2 ziet u dat 3 van deze 4 doelen zijn behaald en 1 is op niet behaald gezet.
De grafische weergave in figuur 2 geeft hierdoor een score van 60%.

figuur 2

Indien u in het groepsplan afwijkt van het Opp, dus wanneer u een leerling in een ander instructiegroep plaatst, dan kan het voorkomen dat de doelen van de grafische weergave en het groepsplan niet meer overeenkomen.