Beheerdersgoedkeuring, Microsoft

  Activeren Geen reacties

Om EduMaps te activeren is het noodzakelijk te koppelen met ofwel een Google account ofwel Microsoft account.

Krijg je via Microsoft de melding dat er een beheerdersgoedkeuring vereist is? Neem dan contact op met de beheerder van het Microsoft van jullie organisatie.
Hij/zij zal deze goedkeuring moeten verlenen voor de organisatie of individueel per medewerker.
Hiermee wordt er toestemming gegeven dat het Microsoft Account van de organisatie gebruik mag maken van EduMaps (DataCare).

Zodra de goedkeuring geregeld is vraag je een nieuwe activatielink aan, zodat de koppeling gemaakt kan worden.