OVM, VVE-resultatenmonitor

  Algemeen, Video Geen reacties

Wanneer je als organisatie VVE resultaten dient aan te leveren dan kan dit via de VVE-resultatenmonitor.
Hiervoor zijn de volgende punten van belang:
-De API module dient geactiveerd te zijn [te activeren via de EduMap Store]
-De VVE kinderen moeten een VVE tag hebben [Instellingen – Tags] en [Administratie – Kinderen – Bewerken en Selecteer VVE tag]
LRK nummer moet ingevuld zijn [Administratie – Vestiging – bewerken]

Heb je een LRK nummer (kinderdagopvang), dan kun je deze noteren bij de vestiging . Is dit nummer ingevuld, dan komt dit mee met de VVE-resultatenmonitor.

Via Instellingen – Exporteren – VVE-resultatenmonitor haal je de gegevens over naar excel. Vervolgens kun je filteren op indicatie ja/nee. Filter op ja en je ziet alle kinderen die in EduMaps een VVE tag hebben. Zodra je een filter hebt ingegeven zorg je ervoor dat je de geselecteerde gegevens op de juiste manier opslaat (Excel kopieer het tabblad en plak je het in een ander excel document en sla het bestand op als excel-werkmap(*.xlsx) en upload je het bestand of stuur je het door.

Video | Hier ziet u hoe de gegevens voor de VVE-resultatenmonitor uit EduMaps kunt halen.