Tag koppelen aan een leerling

  Leerlingen Geen reacties


Via Instellingen – Tags zijn er één of meerdere tags aan te maken.

Via Administratie – Leerlingen kunt u één of meerdere tags aan een leerling toevoegen, aanpassen of weer verwijderen.
Past u de naam van een tag aan, dan verandert dit bij iedere leerling met deze tag.

In het leerlingenoverzicht (administratie – leerlingen) kunt u in de betreffende kolom filteren op tags.