Domeinen | Hoofdvakgebieden | Vakgebieden | Competenties en Indicatoren

  Instellingen, Vakgebieden Geen reacties


EduMaps maakt gebruik van Domeinen | Hoofdvakgebieden | Vakgebieden | Competenties en Indicatoren.

Domein:
-Het Domein van een EduMap uit de EduMapStore (bijv Hub DGM of OVM) staat vast.
-Bij een eigen EduMap is het Domein door u zelf aangemaakt.
-Per EduMap kan een Domein slechts aan één hoofdvakgebied gekoppeld worden.

Hoofdvakgebied:
-Deze wordt gebruikt in het Profiel/Opp.
-Wordt gekoppeld aan een Domein dat hoort bij de gekozen EduMap
-Dient een koppeling te hebben met een vakgebied.
-Wordt gekoppeld aan één of meerdere EduMaps.
-Kan opgesplitst worden in meerdere vakgebieden.
-Een groepsplan maken op basis van een hoofdvakgebied kan wanneer u gebruik maakt van de module Profielen en indeelt obv planning.

Vakgebieden:
-Is altijd gekoppeld aan een hoofdvakgebied.
-Heeft altijd koppelingen met één of meerdere competenties
-Je kunt een groepsplan maken voor een vakgebied obv EduMap planning of beheersing.
-Volgorde van de vakgebieden bepaalt u zelf.

Competentie:
-Hangt onder aan het Domein.
-Is gekoppeld aan één of meerdere niveaus

Indicatoren:
-Zijn gekoppeld aan een competentie.

Niveau en Fasen:
Een EduMaps heeft verschillende niveau’s (niveau 1, 2, 3 etc of bijv. M1, E1, M2, E2 etc) waaraan de competenties zijn gekoppeld.
Omdat bij iedere EduMap de faseduur bepaalt wordt geeft u hiermee geeft aan hoe lang een leerling over een bepaald niveau mag doen.

Aanvulling:
-Een vakgebied is EduMaps overstijgend (pakketoverstijgend).
-Competenties hangen onder het vakgebied.
-Indicatoren zijn gekoppeld aan een competentie.

VOORBEELD:

In onderstaand voorbeeld maken we een vakgebied Tellen en ordenen aan en deze koppelen we aan het hoofdvakgebied Rekenen. Op die manier werkt u in het groepsplan aan een onderdeel van Rekenen, te weten Tellen en ordenen.

Ga naar Instellingen – Vakgebieden en selecteer het Vakgebied. Komt het vakgebied nog niet voor, zoals in dit voorbeeld voeg dan het vakgebied toe en koppel het aan het juiste hoofdvakgebied.

Klik nu op het vakgebied en EduMaps toont in welke EduMaps dit domein voorkomt, ongeacht of deze EduMap actief is of niet.

Klik vervolgens op de gewenste EduMap en klik op het koppelteken, kies het domein en klik op volgende.

Vink de competentie(s) aan en sla op.

U kunt nu een groepsplan toevoegen voor vakgebied Tellen en ordenen.