De Monitor wordt gevuld op basis van het Ontwikkelingspersperctief. EduMaps kijkt naar de uitstroombestemminig per domein, of indien deze er niet is naar de algemene uitstroombestemming. Maakt u geen gebruik van een leerroute maar van de ontwikkelingslijn (EduMap OVM) dan kijkt EduMaps naar de..

Read more

Bij het maken van een groepsplan dient u altijd zelf de gewenste doelen te selecteren. Dit doet u door op het potloodje te klikken. U kunt dan het groepsplan bewerken en de doelen ..

Read more

Open het huidige instructiegroepje, klik op bewerken en verwijder de betreffende leerling.Open daarna het juiste instructiegroepje of maak deze aan.Klik op bewerken en voeg de betreffende leerling aan dit instructiegroepje toe en sla op. Indien er een leeg instructiegroepje is ontstaan, dan kunt u deze ve..

Read more

Iedere periode plan je doelen die u aan het einde van die periode evalueert. In een volgende periode kunnen instructiegroepjes andere leerlingen bevatten. Ook daar plant u doelen die u aan het einde van die periode weer evalueert. Mocht u voor een leerling een doel hebben gepland die voor die leerling al geëvalueerd is, dan ..

Read more