EduMap, het activeren van een EduMap

  EduMaps Geen reacties


Kies de gewenste EduMap uit de EduMap Store. Zodra alle stappen zijn doorlopen, ziet u de EduMap staan in het menu EduMaps. Op dat moment is de EduMap voor uw organisatie beschikbaar.

Kijk bij de EduMap welke domeinen er zijn en welke jullie willen gaan gebruiken. In dit voorbeeld is dat Begrijpend lezen van Hub DGM.


Hoofdvakgebieden: Ga naar via Instellingen naar Hoofdvakgebieden en kijk of het hoofdvakgebied voorkomt. Let wel de naam hoeft niet exact overeen te komen. Het domein Begrijpend lezen is namelijk door de eigenaar van de EduMap gekozen, maar kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan het Hoofdvakgebied Lezen (en bijv. Rekenen aan Wiskunde etc).
Komt het hoofdvakgebied of het vakgebied nog niet voor dan kunt u een nieuwe aanmaken.
In dit voorbeeld koppelen we het hoofdvakgebied van de EduMap Hub DGM aan het Domein ‘Begrijpend lezen’.

Vakgebieden. Kies het juiste vakgebied of voeg deze toe. Open de EduMap Hub DGM en klik op het koppelteken om de juiste competenties te koppelen.

Klik op het koppelteken en maak nu de koppeling met de gekozen EduMap én het domein.

De EduMap is nu klaar voor gebruik.

Voorbeeld:
Hoofdvakgebied: hierop schaalt u in op het Profiel (Opp).
Vakgebied voor ieder vakgebied is nu een apart groepsplan te maken.

Een groepsplan aanmaken kan op basis van:
Planning | Profiel/Opp EduMaps kijkt naar de uitstroombestemming voor het hoofdvakgebied in combinatie met de leeftijd.
Beheersing | Profiel/Opp EduMaps kijkt naar het beheersingsniveau in combinatie met de gekozen leerroute uit het Profiel/Opp.

Aanvulling:
-Hoofdvakgebied is gekoppeld één of meerdere EduMaps.
-Domein komt mee uit het gekozen pakket (EduMap) of is bij een eigen EduMap zelf aangemaakt.
-Een Domein kan aan één keer gekoppeld worden aan een hoofdvakgebied van een EduMap.
-Vakgebied is pakketoverstijgend.
-Competenties hangen onder het vakgebied.

Wanneer u gebruik wilt maken van een nieuwe EduMap dan kunt u dit doen aan het begin van een nieuwe periode óf aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Voor de leerlingen die gebruik gaan maken van deze nieuwe EduMap dient u de Opp’s opnieuw in te schalen. Eventueel dient u ook het Opp template aan te passen.