Groepsplan, evalueren

  Groepsplan Geen reacties


De doelen in het Groepsplan zijn te evalueren via onderstaande knop:

Zodra in het Groepsplan een doel op behaald gezet wordt en evt een toelichting wordt gegeven, dan wordt dit doel ook in de Monitor op behaald gezet. De toelichting komt als lijnnotitie in deze periode naar voren.

Dit werkt ook andersom. Indien er een indicator op behaald of niet behaald gezet wordt in de Monitor en er wordt een toelichting geplaatst, dan is dit ook zichtbaar in het Groepsplan bij de evaluatie.

Indien je later besluit een indicator toch ‘uit’ te zetten, terwijl deze al wel geëvalueerd is, dan zie je deze in het groepsplan terug bij ‘indicatoren ontkoppeld/verwijderd’. Wil je dit niet, dan dien je de evaluatie eerst te verwijderen voordat het indicator wordt uitgezet.