Monitor, het invullen van de ontwikkelingslijnen / het evalueren

  Monitor, OVM, Video Geen reacties


Video | het evalueren in de Monitor.

De Monitor is te bekijken Per competentie, Per leerling of Per indicator.
Het tabblad Per Leerling dan is één vakgebied of meerdere vakgebieden op te halen. Tip: selecteer alle vakgebieden.

Afhankelijk van de EduMap die gebruikt wordt is de blauwe lijn de leeftijdslijn, de onderwijsleeftijd of het leerjaar (bij OVM is het de leeftijdslijn).

Door op een fase te klikken is de lijn in te vullen. Met de pijl naar links of naar rechts is door de fasen te navigeren. Zodra de hokjes groen kleuren is het niveau behaald.

Bijvoorbeeld:
OVM: De 1e drie blokjes kleuren oranje. Zodra het vierde blokje gekleurd wordt worden ze alle vier groen (100%).
Hub DGM: 3 hokjes gekleurd is behaald (75%).

Beginsituatie:Vul de lijn in de fase waarin het kind zich op dat moment bevindt. Het niveau ervoor wordt automatisch opgevuld.

Donkere kleuren (groen en oranje) geven aan: behaald in huidige periode.
Licht gekleurd (groen en oranje) geeft aan: behaald in een vorige periode. Middels de tool-tip is te zien in welke periode dit is geweest.

Een dunne lijn boven de blokjes geeft aan dat die betreffende blokjes in een vorige periode al behaald zijn.

Wanneer er een toelichting (een lijnnotitie) is dan is deze ook te zien bij de evaluatie van die competentie bij de betreffende leerling. In het overzicht wordt dit weergegeven door een wolkje zoals in onderstaand voorbeeld.

Printen
Via de knop ‘ontwikkeling’ zijn de gegevens te printen.

Video van de Monitor