Monitor, het invullen van de ontwikkelingslijnen / het evalueren

  Monitor, OVM, Video Geen reacties


Video | hier ziet u hoe u kunt evalueren in de Monitor.

U kunt de Monitor bekijken Per competentie of Per leerling.
Daarnaast kunt u ook kiezen voor Per indicator.
Kiest u voor het tabblad Per Leerling dan kunt u één vakgebied of meerdere vakgebieden ophalen. Tip: selecteer alle vakgebieden.

Afhankelijk van de EduMap die gebruikt wordt is de blauwe lijn de leeftijdslijn, de onderwijsleeftijd of het leerjaar (bij OVM is het de leeftijdslijn).

Door op een fase te klikken kunt u de lijn invullen. Met de pijl kunt u naar links of naar rechts door de fasen navigeren. Zodra de hokjes groen kleuren is het niveau behaald.

Bijvoorbeeld:
OVM: De 1e drie blokjes kleuren oranje. Zodra u alle vier blokjes kleurt worden ze groen (100%).
Hub DGM: 3 hokjes gekleurd is behaald (75%).

Beginsituatie in OVM: U vult de lijn in de fase waarin het kind zich op dat moment bevindt. Het niveau ervoor wordt automatisch opgevuld.

Donkere kleuren (groen en oranje) geven aan: behaald in huidige periode.
Licht gekleurd (groen en oranje) geeft aan: behaald in een vorige periode. Middels de tool-tip ziet u in welke periode dit is geweest.

Een dunne lijn boven de blokjes geeft aan dat die betreffende blokjes in een vorige periode al behaald zijn.

Indien u een toelichting geeft (een lijnnotitie) dan is deze ook te zien bij de evaluatie van die competentie bij de betreffende leerling. In het overzicht wordt dit weergegeven door een wolkje zoals in onderstaand voorbeeld.

Printen
U kunt deze gegevens printen via de knop Ontwikkeling.

Video van de Monitor