Monitor, beheersingspercentage en beheersingsniveau

  Monitor Geen reacties


Het beheersingspercentage
Het tabblad [Per leerling] opent met een grafische weergave van de Vakgebieden.

Achter de naam van het vakgebied staat een percentage. Dat is het gemiddelde beheersingspercentage voor alle (geëvalueerde) competenties die onder dat vakgebied vallen.
Let op: Een competentie is geëvalueerd wanneer u er een opmerking is geplaatst, een indicator op niet behaald zet of een evaluatie is teruggebracht naar 0%.
Wanneer de evaluatie helemaal wordt verwijderd wordt het niet meer meegenomen in de berekening.

Wanneer u op een vakgebied klikt vouwt u de gebruikte competenties open, met in de print hun eigen percentage gekleurde blokjes ten opzichte van de streefniveaulijn. De beheersingspercentages per competentie maken samen het gemiddelde beheersingspercentage per vakgebied.

In onderstaand voorbeeld ziet u dat Karel Appel voor Motoriek een beheersingspercentage heeft van 104%
Dit is een gemiddelde van grote Motoriek (124%) en fijne Motoriek (83%).

Karel Appel is in dit voorbeeld 2 jaar en 5 maanden. Dat maakt zijn onderwijsleeftijd 2. In de OVM EduMap reikt zijn streefniveau tot in fase 5.
Let op: De kalenderleeftijd en daarmee het streefniveau wijzigt gedurende de periode (maandelijks).

De print van de Monitor van Karel Appel

Het beheersingsniveau

Via het tabblad [Per indicator] kunt u de beheersingsniveaus aflezen. U ziet het niveau per vakgebied en per competentie(s).
Voor Motoriek is algemene beheersingsniveau 5, Grote motoriek 6 en Kleine of fijne motoriek is het 4.

Beheersingsniveau

In dit voorbeeld

Beheersingspercentage:Beheersingsniveau:
Beheersingspercentage Grote Motoriek 124%Beheersingsniveau Grote Motoriek: 6
Beheersingspercentage Kleine Motoriek 83%Beheersingsniveau Kleine Motoriek: 4
Vakgebiedgemiddelde: Motoriek (104%)Vakgebiedgemiddelde: Motoriek: 5


Let op: de grafiek is gemaakt op basis van het beheersingspercentage.
Het beheersingsniveau en het beheersingspercentage zijn niet één op één aan elkaar gerelateerd! Zij hebben beide een eigen betekenis. Zo kan een beheersingsniveau gelijk zijn aan het streefniveau, wat een beheersingspercentage van 100% doet vermoeden. Echter het beheersingspercentage kan op dat moment zowel meer als minder zijn dan 100%. Bijvoorbeeld wanneer al meer hokjes zijn gekleurd dan waar het beheersingsniveau eindigt.
Ook kan een niveau als behaald wordt verondersteld wanneer 75% van de doelen zijn behaald, zoals in enkele EduMaps gebruikelijk is. Controleer de instellingen van de door u gebruikte EduMap.