EduMap, het activeren van een EduMap

  EduMaps Geen reacties


Kies de gewenste EduMap uit de EduMap Store. Zodra alle stappen zijn doorlopen, ziet u de EduMap staan bij Beheer – EduMaps. Op dat moment is de EduMap voor uw organisatie beschikbaar.

Kijk via Beheer – EduMaps welke domeinen er zijn en welke jullie willen gaan gebruiken. In dit voorbeeld is dat Communicatie.


Vakgebieden: Ga nu naar Vakgebieden (Beheer – Vakgebieden) en zoek het domein bij het tabblad Hoofdvakgebieden. Let wel de naam hoeft niet overeen te komen. Het domein Communicatie is namelijk door de eigenaar van de EduMap gekozen, maar kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan het Hoofdvakgebied Mondelinge taal (en Rekenen aan Wiskunde etc).
Komt het hoofdvakgebied of het vakgebied nog niet voor dan kunt u een nieuwe aanmaken.
In dit voorbeeld voegen we het vakgebied Communicatie toe aan het bestaande hoofdvakgebied Mondelinge taal.

Ga nu naar het tabblad Hoofdvakgebieden en zoek Mondelinge taal.


Klik op het koppelteken en maak nu de koppeling met de gekozen EduMap én het domein.


Daarna gaat u weer naar het tabblad Vakgebieden en zoekt u op communicatie.
Klik bij de betreffende EduMap op het koppelteken, selecteer de betreffende EduMap en zet een vinkje bij het juiste domein.

De EduMap is nu klaar voor gebruik.


Voorbeeld:
Hoofdvakgebied Mondelinge Taal: hierop schaalt u in op het Profiel (Opp).
Vakgebied Communicatie: voor ieder vakgebied is nu een apart groepsplan te maken.

U kunt nu een groepsplan aanmaken voor Communicatie op basis van:
Beheersing | Profiel/Opp EduMaps kijkt naar het beheersingsniveau Communicatie in combinatie met de gekozen leerroute uit het Profiel/Opp.
Planning | Profiel/Opp EduMaps kijkt naar de uitstroombestemming voor Mondelinge taal.

Aanvulling:
-Hoofdvakgebied is gekoppeld één of meerdere EduMaps.
-Domein komt mee uit het gekozen pakket (EduMap) of is bij een eigen EduMap zelf aangemaakt.
-Een Domein kan aan één keer gekoppeld worden aan een hoofdvakgebied van een EduMap.
-Vakgebied is pakketoverstijgend.
-Competenties hangen onder het vakgebied.

Wanneer u gebruik wilt maken van een nieuwe EduMap dan kunt u dit doen aan het begin van een nieuwe periode óf aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Voor de leerlingen die gebruik gaan maken van deze nieuwe EduMap dient u de Opp’s opnieuw in te schalen. Eventueel dient u ook het Opp template aan te passen.