Schooljaar, indeling overnemen naar het volgend schooljaar

  Groepen, Inrichting Geen reacties


Deze optie is NIET voor scholen te gebruiken. Een school kan gebruikmaken van een Edex import.

Kinderopvang / Zorginstelling: U kunt de indeling van het vorige jaar meenemen naar het nieuwe jaar. Dit doet u alleen indien de indeling na 1 augustus (bijna) gelijk is aan daarvoor. U maakt dan een kopie van het voorgaande jaar.

Maak hiervoor eerst het nieuwe schooljaar aan. Vervolgens gaat u naar Administratie – Vestigingen.
Hier ziet u de knop ‘Groepen overnemen’

Klikt u hierop, dan krijgt u onderstaand scherm. Nu kunt ervoor kiezen om de toewijzingen van de kinderen en/of begeleiders (of leerlingen en/of de medewerkers) over te nemen.

Na opslaan kun u eventueel nog de naam van de groep aanpassen via Administratie – Groepen – selecteer de groep – Bewerken.

Uiteraard kunt u alsnog handmatig één of meerdere kinderen weer uit de groep halen. Dit doet u door naar de groep te gaan (let op het juiste schooljaar) – zoek het betreffende kind of leerling en klik op het ontkoppelteken in de kolom Actie. Hiermee ontkoppelt u het kind van de groep.