Schooljaar, toevoegen en inrichten

  Inrichting, Instellingen, Video Geen reacties


Video | Het toevoegen van het schooljaar.

Via Instellingen – Schooljaren is een overzicht van de afgelopen schooljaren te zien.

Nieuw schooljaar toevoegen. Jaarlijks moet er een nieuw (school)jaar toegevoegd worden en wordt het aantal perioden opgegeven. Bij het toevoegen van een 2e en/of 3e periode wordt de ingangsdatum aangepast. De einddatum is niet aan te passen, hierdoor zijn de perioden altijd aansluitend!

Nadat er een nieuw schooljaar is aangemaakt gaat u verder met de inrichting.
– via een Edex (via een leerlingadministratie systeem)
– Overnemen of handmatig:

Kies hiervoor eerst de juiste vestiging.
overnemen vorig schooljaar (alléén voor Kinderopvang of Zorginstelling)
handmatig, groepen/klassen toevoegen en de leerlingen koppelen

Het instellen van het aantal perioden geldt voor de hele EduMaps omgeving. De gebruikte perioden verschijnen als tabblad in de groepsplannen, die daarmee gebruikt worden als periodeplan. De periode is ook terug te zien in de Monitor.

Het aanpassen van het aantal perioden is op ieder moment van het lopende jaar mogelijk, maar kan van invloed zijn op de reeds bestaande plannen.