Schooljaar, toevoegen en inrichten

  Beheer, Inrichting, Video Geen reacties


Video | Het toevoegen van het schooljaar.

Via Instellingen – Schooljaren ziet u een overzicht van de afgelopen schooljaren.

U kunt hier een nieuw schooljaar toevoegen. U bepaalt hier ook jaarlijks het aantal perioden dat door uw organisatie gebruikt wordt. Bij een 2e en/of 3e periode past u de ingangsdatum aan. De einddatum wordt automatisch aangepast. De perioden zijn hierdoor altijd aansluitend!

Nadat u het schooljaar heeft aangemaakt gaat u verder met de inrichting.
– via een Edex (via een leerlingadministratie systeem)
– Overnemen of handmatig:

Kies hiervoor eerst de juiste vestiging.
overnemen vorig schooljaar (alléén voor Kinderopvang of Zorginstelling)
handmatig, groepen/klassen toevoegen en de leerlingen koppelen

Het instellen van het aantal perioden geldt voor de hele EduMaps omgeving. De gebruikte perioden verschijnen als tabblad in de groepsplannen, die u daarmee kunt gebruiken als periodeplan. Ook ziet u de periode terug in de Monitor. In het overzicht schooljaren ziet u uit hoeveel perioden uw huidige schooljaar bestaat.

Het aanpassen van het aantal perioden is op ieder moment van het lopende jaar mogelijk, maar kan van invloed zijn op de reeds bestaande plannen.