Monitor, lijnnotities

  Monitor Geen reacties

In de Monitor kunt u kiezen voor het tabblad ‘Per competentie’ – ‘Per leerling’ of ‘Per indicator’.

Kiest u voor ‘Per leerling’ dan kunt u een toelichting geven bij het niveau (een lijnnotitie).

Via de 3 bolletjes achter de naam van de competentie kunt u een evaluatie overzicht ophalen.

Bij het evaluatieoverzicht staan ook de lijnnotities. Deze kunt u ook printen.

Per leerling kunt u één vakgebied of meerdere vakgebieden ophalen.

Hiervan kunt u een overzicht van de ontwikkeling op het scherm tonen. Indien u deze wilt printen komen ook de lijnnotities van deze leerling mee.